Menu Zamknij

Regulamin korzystania z Komory Normobarycznej

Poza przebytymi transplantacjami nie ma przeciwwskazań do korzystania z komory normobarycznej.

Wymienione wyżej przeciwskazanie jest przykładowe i ma charakter edukacyjny.

Nie stanowi i nie może zastępować porady lekarskiej. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o skorzystaniu z usługi komory normobarycznej zalecane jest uprzednie skorzystanie z porady lekarskiej.

Do komory normobarycznej nie wolno wnosić żadnych posiłków.

Zabrania nie wnoszenia zapałek, zapalniczek, papierosów, e-papierosów, dezodorantów, pojemników podciśnieniowych, ostrych narzędzi.

W komorze normobarycznej istnieje bezwzględny zakaz palenia papierosów i e-papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych.

Korzystając z telefonów, tabletów prosimy używać słuchawek a rozmowy telefoniczne ograniczyć do miniumum.

W trakcie sesji w komorze należy zachować ciszę i spokój.

Wejście i wyjście z komory odbywa się wyłącznie przy udziale personelu komory normobarycznej.

W przypadku potrzeby nagłego opuszczenia komory normobarycznej należy powiadomić prersonel lub w ostateczności przycisnąć czerwony przycisk awaryjny znajdujący się w komorze. UWAGA ! Nieuzasadnione użycie przycisku awaryjnego będzie skutkowało pokryciem kosztów ponownego napełnienia komory .

Zabrania się dotykania aparatury komory i przestawiania jej ustawień.

Przy opuszczaniu komory należy zabrać wszystkie swoje rzeczy. Za rzeczy pozostawione nie ponosimy odpowiedzialności.

Korzystanie z usługi Komory normobarycznej oznacza w pełni zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i stosowanie się do panujących w trakcie korzystania z usługi zasad. Decyzja dotycząca korzystania z usługi komory normobarycznej należy wyłącznie do osoby chcącej skorzystać z usługi komory normobarycznej, a w przypadku osoby niepełnoletniej, do pełnoletniego opiekuna takiej osoby.

Normobaria Kołobrzeg zastrzega, że nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzieleniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.